nabo

Kontakt

Her finner du kontaktinformasjon vår, samt adresser og fakturainformasjon.

Bergen

Nåbo avdeling Bergen
Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

+47 55 94 06 00
info@naabo.no

Regionsjef

Therese Braseth

Utviklingssjef

Jørgen Madsen

Oslo

Nåbo avdeling Oslo
Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postboks 1031 Hoff, 0218 Oslo

+47 55 94 06 00
info@naabo.no

Regionsjef

Christian Berg

Utviklingssjef

Anders Sletten

Ofte stilte spørsmål

 • Oppgjørsoppstillingen blir sendt ut ca. 3 uker før overtakelse. Dette inkluderer også tilvalg og endringer som er gjort. Overtakelse gjennomføres når oppgjøret er fullt innbetalt på klientkonto.

 • Forbefaring
  Ca. 2–4 uker før overtakelse vil det bli gjennomført en forbefaring. Der vil du sammen med entreprenør og en takstmann engasjert av Nåbo, kontrollere at boligen blir levert i henhold til kontrakt og eventuelle tilvalg. Hensikten med en forbefaring er å avdekke eventuelle feil og mangler i boligen, slik at disse kan utbedres før overlevering. Det gjøres oppmerksom på at enkelte produkter kan ha leveringstid, og at retting i så tilfelle blir utført til avtalt frist.

  Overtakelse
  Senest 10 uker før overtakelse vil du få skriftlig varsel om endelig overtakelsestidspunkt.  På overtakelsen går man gjennom de punkter som er registrert ved forbefaringen. Eventuelle gjenstående punkter blir notert i overtakelsesprotokollen som signeres av alle parter. Det blir også gjennomført en teknisk gjennomgang slik at du blir kjent med de tekniske innretninger. Sportsbod og eventuelt parkeringsplass blir også vist.

   Ettårsbefaring
  Ca. ett år etter at bygget er ferdigstilt, vil du få innkalling til ettårsbefaring. Det er frivillig for beboer om det ønskes at ettårsbefaring avholdes.

 • Skulle det være noe feil med boligen din, må det reklameres på dette. Ved overtakelsen vil du få informasjon om hvordan du går frem. Reklamasjonsrutiner kan være ulikt fra prosjekt til prosjekt.

  Alle reklamasjoner skal meldes inn skriftlig innen rimelig tid etter at kjøper har eller burde ha oppdaget mangelen. Du mister retten til å gjøre en mangel gjeldene dersom frister ikke er overholdt.

  Saker som meldes inn det første året, og som ikke går ut over boligens funksjoner, kan bli samlet opp til ettårsbefaringen.

  Reklamasjonssaker på fellesarealer skal meldes til styret. Fellesarealer er alt utenfor sin egen eierseksjon eller andel.

 • FDV er forkortelse for forvaltning-, drift- og vedlikeholdsdokumentasjon, og blir overlevert sammen med boligen. Her finner du informasjon om hvordan du vedlikeholder boligen på best mulig måte, og hvilke produkter som er blitt levert.

  Ved overlevering går ansvaret for drift og vedlikehold av boligen over til kjøper, og du står ansvarlig for å sette deg godt inn i overlevert dokumentasjon. Reklamasjoner som skyldes manglende vedlikehold er ikke reklamasjonsberettiget.

  Ved videresalg er tidligere eier av boligen ansvarlig for at nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig for ny eier.

Fakturainformasjon

Dersom du har noen spørsmål rundt faktura kan du finne mer informasjon under siden vår om fakturainformasjon eller sende en oss en mail på faktura@naabo.no.