nabo

Om oss

Vi er en solid eiendomsutvikler som finner og utvikler tomter for å skape gode hjem i Oslo- og Bergensområdet

Foto: Paul Lockhart

Nåbo

I juni 2023, ble det meldt at Bonava AB selger sin norske virksomhet til Union Residential Development. Navnet på det som, på mange måter, skal forbli den samme virksomheten — men også et nytt forretningseventyr — landet på Nåbo.  

“Nå” refererer til farten vi leverer i og handlingskraften vår, fordi vi skaper hjem der folk skal “bo”, fordi vi som selskap er en slags metaforisk hjelpsom nabo; og fordi det var gøy å uttale.  

På en måte markerer navnebyttet en ny start, på en annen måte gjør det ikke det. Vi skal fortsette å bygge på arven vi har med oss, og tar med både prosjektene, folka og målet om å skape hjem og nabolag folk vil bo i, lenge; men navnebyttet gir oss en nyvunnet frihet til å utvikle og spisse oss. Og det, er stas. 

Denne nye friheten, sammen med den lange erfaringen vår som boligutvikler, er et spennende utgangspunkt for framtiden vår og gir trygghet til våre kunder at vi skal fortsette å være en nøkkelaktør i boligutviklingen i Oslo- og Bergensområdet
– kanskje, til og med, noe mer. 

Nåbo skal tilby gode og varierte boliger

Vi skal fokusere på utvikling av boligprosjekter.

Vi fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo og Bergen, samt vil se på mulighetene for ekspansjon til Stavanger og Trondheim.

Vi leter etter gode bomiljøer hvor det er plass til minst 80 hjem

Vi skal utvikle effektive boligprosjekter med gode og salgbare planløsninger hvor folk kan og vil bo lenge

Ledelse

Therese Braseth

Regionsjef Bergen
therese@naabo.no
+47 930 62 747

Christian Berg

Regionsjef Oslo
christian@naabo.no
+47 413 14 296

Jan Egil Velure Tretten

CFO
janegil@naabo.no
+47 930 03 336

Åpenhets­loven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Vi viser til § 5.Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger.  

Hvordan jobber Nåbo med åpenhets­loven 

Nåbo skal ha en trygg og sikker arbeidsplass for Nåbo ansatte, samt enhver som oppholder seg på Nåbo sine lokasjoner. Nåbo har nulltoleranse for korrupsjon i enhver form, inkludert bestikkelser og tilretteleggingsbetalinger (facilitation payments) og overholder gjeldende nasjonal og internasjonal antikorrupsjonslovgivning.  

Nåbo respekterer og støtter internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, inkludert International Bill of Human Rights og kjernekonvensjonene til International Labour Organization (ILO) i egen virksomhet og i vår verdikjede. Nåbo støtter også FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.  

Leverandør­evaluering 

Vi har etablerte rutiner for prekvalifisering av leverandører, der deres systemer for HMS, kvalitet og bærekraft blir vurdert. Videre kontraktfestes etterlevelse av Nåbos Etiske Retningslinjer. Disse er gjeldende for både samarbeidspartnere og egne ansatte. Enhver leverandør skal i tillegg signere en egenerklæring som bekrefter at bedriften opererer i henhold til åpenhetsloven og hensikten bak denne.  

Siste redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven finner du her

Henvendelser eller spørsmål om Nåbo’s håndtering av åpenhetsloven rettes til: apenhetsloven@naabo.no