nabo
Logo

I samarbeid med Coo gir vi nå flere muligheten til å bli eier av egen bolig via Deleie. Har du inntekt og betjeningsevne, men mangler deler av egenkapitalen, kan Coo kjøpe leiligheten sammen med deg. Du står som eier av boligen, mens Coo er medlånetager visavis banken. I korte trekk går avtalen ut på at du kjøper og eier den delen av boligen du har råd til, mens du bor og disponerer hele. Du betaler en leie til Coo for den andelen du ikke kjøper, frem til du blir klar finansielt til å kjøpe hele boligen selv.

Bo i boligen din mens du kjøper den


Med Deleie kjøper du deler av boligen, og bor i hele. Resten av boligen eies av Coo, som du betaler leie til. Din andel kan være mellom 30 og 90 %, og Coo investerer inntil 70% av den egenkapitalen du mangler for å oppfylle egenkapitalkravet til banken på 15%. På den måten kjøper man boligen sammen, med forholdsmessige andeler, som tilsvarer den egenkapitalen man skyter inn. Det vil si at hvis du for eksempel stiller med halve egenkapitalen, så eier du og Coo hver deres halvdel av boligen og har de samme insentivene.

For at du raskest mulig skal komme i posisjon til å eie mest mulig av boligen, betaler du en leie som står i forhold til lånekostnadene og din eierandel. På denne måten får du muligheten til å spare opp egenkapital i din egen bolig over tid ved å nedbetale boliglånet, og dra nytte av forventet verdiøkning over tid.

Historisk sett har boligprisene utviklet seg positivt, og normalt har det vært trygt å eie bolig i Norge over tid. Du har muligheten til å innløse hele eller deler av andelen hos Coo underveis. I de fleste tilfeller vil du eie hele boligen selv i løpet av 3-5 år, selv om dette ikke er et krav.

Ta kontakt, så bistår vi deg med å sette i gang prosessen!

Priseksempel

Hvis en leilighet koster kr 3.000.000 eks. omkostninger, og vi inngår en Deleie-avtale med deg på 50/50-basis, vil du ved 15 % egenkapitalkrav kun måtte ha halvparten av nødvendig egenkapital. Figuren under viser hvordan Deleie skiller seg økonomisk fra å leie og eie.

Tallene over illustrerer en deleieøkonomi i en bolig til 3 mill med en eff. rente på 5,0% på boliglånet, i relasjon til en sammenlignbar bolig- og leieøkonomi.

Meld interesse